ABA - analiza primjenjenog ponašanja

Umjesto da dozvolimo da djeca sjede u čošku i izvode besmislene, ponavljajuće, usamljene aktivnosti, naučit ćemo kako da im pomognemo da se usmjere na nas, naše riječi i svijet oko njih.
Upotrebom metoda podsticanja, oblikovanja, modelovanja i sprovođenja metoda bihevioralne terapije ( ABA – analiza primjenjenog ponašanja ), vidimo da djeca mogu početi sa upijanjem informacija.
Analiza primjenjenog ponašanja su programi koje čine aktivnosti koje mogu pružiti velika, detaljna, trajna i smislena poboljšanja u mnogim važnim domenima za veliki broje djece sa poremećajima iz autističnog spektra.
Bihevioralna intervencija je „paket“ tretmana sa mnogim elementima i dimenzijama. Sastoji se od mnogih procedura za procjenu i promjenu ponašanja.
Programiranje treba da bude individualno za svako dijete. U početku je to ograničen broj vještina, npr:
• Program pohađanja ( reakcija na izgovor imena djeteta ),
• Program prijema informacija ( praćenje insktrukcija od jednog koraka – dođi, sjedi, spusti ruke...),
• Program imitacija ( imitacije pokreta, imitacije sa predmetima, imitacije oralnih pokreta ),
• Jezički programi ( iskazivanje želja i potreba, pokazivanje željenih predmeta, imenovanje...),
• Program izjednačavanja ( pokazivanje istih predmeta ...).

Procedura učenja je takva, da svako dijete, u početku provođenja programa treba određeni motivator kako bi izvelo određenu aktivnost. Postoje i procedure za ispravku grešaka koje se mogu koristiti kada dijete nepravilno reaguje ili uopšte ne reaguje.

U nastavku donosimo Listu praćenja razvoja djeteta predškolske dobi.

Intervju za roditelje

IMITACIJE

-prosti pokreti
-sa predmetima
-oralne motorike
-fine motorike

SAMOSTALNOST

-pije iz čaše
-koristi viljušku i kašiku kod jela
-sklanja cipele
-sklanja čarape
-sklanja pantalone
-sklanja majicu
-nosi pelene
-koristi toalet

MOTORIKA fina/gruba

-penje se i silazi stepenicama pravilno
-skače i poskakuje
-preskače (5 cm)
-puže i provlači se
-pravilno izvodi bacanje
-pravilno izvodi hvatanje
-manipulira predmetima
-igra se kockama
-raspoređuje tri oblika u ram
-imitira crtanje linije
-manipulira sitnim predmetima

AKADEMSKE VJEŠTINE

Komparacije
-jednaki predmeti
-jednake slike
-predmet /slika
-slika/predmet
-boje, oblici, slova, brojevi
-nejednaki predmeti
-predmeti kod asocijacije
-kompletira jednostavnu aktivnost samostalno
-identifikuje oblike
-identifikuje slova
-identifikuje brojeve
-broji napamet do 10
-broji predmete

SOCIJALIZACIJA
-ima kontakt očima na izgovor njegovog imena
-ima kontakt očima kod naloga «pogledaj me»
-reaguje na instrukcije (čije)

EKSPRESIVNE SPOSOBNOSTI

-pokazuje željeni predmet na pitanje «Šta želiš?»
-pokazuje željeni predmet spontano
-imitira muziku i riječi
-imenuje predmete
-imenuje slike
-verbalno traži željeni predmet
-izjavljuje ili gestama pokazuje DA ili NE za željeni ili neželjeni predmet
-imenuje članove porodice
-pravi izbor
-označava riječima slike, druge i sebe
-označava predmete po funkciji
-označava vlasništvo

RECEPTIVNE SPOSOBNOSTI

-prepoznaje slike
-prepoznaje predmete
-prepoznaje dijelove tijela
-prepoznaje članove porodice
-slijedi verbalne naloge
-prepoznaje vlasništvo
-prepoznaje zvukove
-prepoznaje radnju na slici

Interesovanja djeteta - motivatori:
-hrana
-odjeća
-igračke